PDR לתיקון פח הרכב

שיטת PDR לתיקון פח הרכב מציינת ראשי תיבות של PAINTLESS DENT REMOVAL

שמשמען הסרה ויישור של לחיצות ועיקומים בפח הרכב ללא צביעהכתוצאה ממכות קטנות כמו פתיחה של דלתות ברכבים סמוכיםפגיעות כדורסל או כדורגלהתנגשות בעגלת קניותנזקי ברד ואפילו תאונות מינוריותעלול פח הרכב להתכופף.

בסאן פילם מעמידים לרשותכם טכנולוגיה חדשניתהמאפשרתבאמצעות כלים ייעודייםשתוכננו בלעדית למטרה זוליישר את פח הרכב ולהחזירו למצבו המקורימבלי להזיק לצבעו המקורי.

העבודות שלנו

נשמח לעמוד לשירותכם ולהעניק לכם את הטוב ביותר

חייגו אלינו עכשיו

052-4032848